Äntligen lite medgång.

Då vi inte hade någon framgång med vårt försök att få fram våra ritningar tidigare så vi kunde ha det tekniska samrådet som krävs för att få klart med startbeskedet så tog jag istället kontakt med vår KA. Förklarade hur läget såg ut inför sprängningen, han sade att han skulle kolla med kommunen om vi kunde få ett startbesked för markarbeten så att vi kunde komma igång med sprängningen.

Dagen efter hörde han av sig med positivt besked. Vi behöver inte något startbesked för att spränga eller justera tomten, utan det skulle räcka med bygglovet som vi redan har klart.

Efter det positiva beskedet tog jag kontakt med den markentreprenör som kommer utföra markarbetena på vår tomt. Fick positiva besked även av honom, då det räcker med vår nybyggnadskarta för att göra en grov utsättning av huset för att se hur mycket berg vi behöver spränga bort. Vi bokade in ett möte vid tomten i början av februari för att gå igenom vad som ska göras. Vår förhoppning är att de hinner med att utföra sprängningen under februari eller början av mars. Vilket skulle vara väldigt skönt då vi skulle slippa att besiktiga ytterligare en platta.

Tanken är att de i detta skede ska frilägga berget som ska bort och utföra själva sprängningen. Stenmassorna som uppkommer vid sprängningen får sedan ligga kvar på tomten tills resterande markarbeten påbörjas.

Anledningen till detta är att hålla ned kostnaden då vi inte kunnat starta vårt byggnadskreditiv än då vi saknar entreprenörskontrakten.

För att komma vidare i processen med entreprenörskontrakt, tekniskt samråd och byggnadskreditiv behöver vi få våra ritningar så det är väl bara att vänta på att de kommer.

Vi frågade även efter en standard ritning för elen i huset så att vi skulle kunna se vad som ingår som standard och börja fundera på vilka ändringar och tillval vi vill göra på den biten, fick till svar att de inte hade någon sådan ritning framme.

Vi får helt enkelt fortsätta fundera på de bitar som vi kan utan ritningar.

/Daniel

 

 

 

.

Nya grannar ännu mer väntan

En till tomt i området är såld, den som ligger precis på andra sidan om gatan från vår tomt. Det är självklart mycket trevligt men gör att vi vill få lite fart på markarbetet på vår tomt. Daniel kontaktade dem som ska bygga på den tomten och de har bråttom och deras hus kommer att komma innan vårat. Eftersom vi behöver spränga på vår tomt så innebär det att det blir dyrare ju fler hus som ska besiktigas. Därför hoppas vi att vår sprängning kan vara klar innan deras grund påbörjas.

För att markarbetet ska kunna börja måste vi dock ha vårat tekniska samråd och för att kunna ha det behöver vi handlingar från Eksjöhus som vi enligt säljaren kommer att få först 10 veckor innan leverans dvs. vecka 12. Vi har sett flera som bygger med Eksjöhus som kunnat ha sina tekniska samråd betydligt tidigare än 10 veckor innan leverans så nu ligger vi på för att få våra ritningar och kontrakt.

Vi väntar också på att få entreprenadkontrakten som vi hade förstått skulle skrivas på ganska snart efter årsskiftet men det verkar snarare ha varit ”någon gång” efter årsskiftet, snarare närmare leveransen än årsskiftet. Vi vill ju veta vilka som kommer att bygga vårat hus och lite mer information om kakel och tillval. Vi måste även ha de kontrakten för att kunna börja med markarbetet.

Ytterligare en anledning till att få markarbetet klart är att det är den ekonomiskt mest osäkra posten, vi vet att vi måste spränga men inte hur mycket och därmed vad det kommer att kosta. Men förhoppningsvis behöver vi inte fylla så mycket istället.

En vintrig bild på en av på ”berget” på tomten
DSC_9868